Jongeren en media zijn onlosmakelijk verbonden!

1-9-2010 "We zien ontelbare technologische vernieuwingen in de sector van TV, radio en spelconsoles.. De toestellen worden almaar esthetischer, almaar veelzijdiger en brengen massaal de media, ongeacht van welk type, in onze woonkamers binnen."

Jongeren leven in een mediawereld, zo concludeerde het OIVO een paar maanden geleden. In het nieuwe onderzoek 'Jongeren en media' (pdf) diept het Belgische Onderzoeks- en informatiecentrum van de verbruikersorganisaties dat gegeven verder uit. Niet heel verrassend: jongeren leven vandaag de dag in een mediawereld waar de percentages mediabezit en -gebruik heel hoog liggen.

Het percentage media-uitrusting van het gezin bereikt hoge niveaus, ongeacht de leeftijd, en voor wat de klassieke media betreft zijn radio en televisie overal geïnstalleerd en deze worden dagelijks door de jongeren gebruikt - vooral ter ontspanning. Het percentage computeruitrusting met internetaansluiting benadert stilaan hetzelfde hoge peil en in twee op de drie gevallen beschikken de jongeren ook over een spelconsole.

Meer verrassend is het feit dat één op de drie jongeren een media-uitrusting in de eigen kamer heeft, en dat bijna één op de twee jongeren een TV en acht op de tien jongeren een radio op de kamer hebben. Meer en meer uitzendingen worden rechtstreeks op de computer bekeken.

Het OIVO is van mening dat de mediaopvoeding bij de allerkleinsten aangemoedigd en uitgebreid zou moeten worden om ze een kritische ingesteldheid te bezorgen, zowel bij het luisteren naar de radio als bij het kijken naar de media alsook bij het ontcijferen ervan.

"Het gebruik van media zoals radio, televisie of internet vormt voor de jongeren een venster op de wereld. En ze doen zich op dat vlak niets tekort. Het kiezen van een programma of een website vloeit echter meer voort uit toeval dan uit een moedwillige en vrijwillige keuze. Het is een feit dat de jongeren op veel manieren met aansporingen bestookt worden en dat het niet altijd vanzelfsprekend is om nog wijs te geraken uit een zo overvloedig en gevarieerd aanbod."

Bron: http://youngmarketing.nl/